Proiectul "FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU UN VIITOR MAI BUN!" este cofinanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 5, Domeniul major de intervenţie 5.1.

Obiectiv general

Reducerea șomajului de lungă durată prin acțiuni preventive și de îmbunătățire a capacității de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor și a persoanelor inactive.

Obiective specifice

1. Creșterea șanselor de reintegrare socio-economică pentru 600 persoane din județul Maramures, bene- ficiari de servicii integrate de ocupare acreditate MMPS.

2. Dezvoltarea nivelului de competențe profesionale și personale a 300 de persoane din județul Maramureș, participanți la 15 programe de formare, autorizate CNFPA, conforme cu aptitudinile și inclinațiile personale.

3. Reducerea șomajului prin medierea și plasarea a 6% din absolvenții programelor de formare.


Parteneri

Asociația INDECO Iași
Asociatia AFOBS Sighetu Marmației

Costul proiectului

1233139,89 Lei

Finanțatorii proiectului

Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013
Asociația Consensual
Asociația INDECO

Aplicant principal

Asociația Consensual Iași

Perioada de implementare

1 Ianuarie 2011 - 30 Noiembrie 2012