content_icon_conditii.jpg Grupul tinta

300 persoane din judeţul Maramureş ce se încadrează
în una din categoriile:

  • Persoane în căutarea unui loc de muncă;
  • Persoane inactive;
  • Şomeri.

content_hairline.jpg

content_icon_conditii2.jpg Dosar de inscriere

  • Formular de înscriere (se completează la depunerea dosarului);
  • Copie buletin/carte de identitate;
  • Copie certificat de naștere;
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul și numai dacă s-a schimbat numele);
  • Copie diplomă de studii;
  • Copie carnet șomer;
  • Adeverință medicală – apt pentru participare la cursuri.
content_hairline.jpg