Proiectul "FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU UN VIITOR MAI BUN!" oferă persoanelor interesate:

Informații despre

• Structura locală a calificărilor cerute/necesare;
• Numărul și structura locurilor de muncă vacante și
condițiile pentru ocupare.

Servicii de consiliere și mediere

• Evaluarea competențelor și aptitudinilor;
• Elaborarea traseului profesional;
• Sprijin în alegerea sau schimbarea profesiei, în educație sau formare profesională și reabilitare profesională;
• Sprijin în dobândirea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă, inclusiv pregătirea CV-urilor, tehnicilor de prezentare la interviu;
• Servicii de mediere și plasare pe piața muncii.

Formare profesională

Cursuri de calificare, de scurtă durată, în următoarele ocupaţii:
• Îngrijitoare bătrâni la domiciliu;
• Lucrător in comerț;
• Lucrător finisor pentru construcții;
• Administrator pensiune turistică;
• Asistent relații publice și comunicare;
• Manger proiect;

Cursuri de dezvoltare personală în următoarele domenii:
• Antreprenoriat (Competențe antreprenoriale);
• Utilizare calculator (Competențe informatice);
• Social (Competențe sociale și civice).

Programele de formare profesională și de dezvoltare personală sunt elaborate astfel încât să întrunească nevoile pieței forței de
muncă și să îmbunătățească capacitatea de angajare pe termen mediu și lung a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

În urma examinării finale, participanții vor primi certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, ce permite recunoașterea competențelor dobândite în țară și Uniunea Europeană.